Reynir

 

Ifølge World Economic Forums Global Risks Report 2024 er AI-relatert feilinformasjon og desinformasjon den største trusselen i verden på kort sikt. Rapporten er produsert i samarbeid med Zurich Insurance Group, som intervjuet over 1400 globale risikoeksperter, beslutningstakere og industriledere høsten 2023 om deres største bekymringer. I USA har Det hvite hus og president Joe Biden flagget fremveksten av generativ AI som en stor trussel. Videre har Biden-administrasjonen eksplisitt sagt at de ønsker å bidra til å utvikle verifikasjonsløsninger og innholdsmerking basert på C2PA-teknologi, og at de anser slik merking som svært viktig for å adressere de negative sidene av generativ kunstig intelligens.

 

Prosjektets visjon:

Prosjekt Reynir skal bidra til å sikre et bærekraftig demokrati gjennom å etablere en tillitskjede fra publisist til publikum gjennom opprinnelsesmerking av medieinnhold.

 

Prosjektets formål:

Utvikle, implementere og tilgjengeliggjøre teknologi for bekjempelse av falsk informasjon.

 

Prosjektets strategi:

Støttet av Media City Bergens deltakelse i Project Origin* skal vi få norske medieteknologibedrifter til å ta i bruk verifikasjonsløsningen C2PA, og bidra til å videreutvikle denne. Samtidig skal vi motivere norske mediehus og redaksjoner, både innenfor og utenfor klyngen, til å jobbe mot å implementere denne teknologiske løsningen i sine produkter.

*Project origin er en allianse av ledende organisasjoner fra publiserings- og teknologiverdenen: BBC, CBC/Radio-Canada, Microsoft, IPTC, Media City Bergen og The New York Times, som jobber sammen for å skape en prosess der opprinnelsen og den tekniske integriteten til innhold kan verifiseres.

 

Prosjektets verdiskapningsområder:

 • Tilgjengeliggjøre viktig teknologi som et fellesgode som akselererer innovasjon og gir et industrielt løft for medie- og medieteknologibransjen.

 • Gi små aktører som lokalaviser tilgang til samme teknologi og bransjestandard som noen av verdens største redaksjoner.

 • Sikre ekspertkompetanse og kompetanseutvikling gjennom kunnskaps-, informasjons- og teknologiformidling, samt å tette kompetansegap.

 • Bidra til å utvikle verdikjeder fra akademia, forskning, næringsliv og ut til forbruker.

 

Disse er med som samarbeidspartnere i prosjektet:

 • Media City Bergen 
 • Project Origin
 • Schibsted
 • TV2
 • NRK
 • Faktisk
 • NTB
 • BBC
 • The New York Times
 • CBC Radio-Canada
 • Vizrt
 • Wolftech
 • Mimir
 • Cutting Room
 • Everviz
 • Factiverse
 • Microsoft
 • NORCE
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Agder
 • MediaFutures
 • TekLab
 • Mediebedriftenes Landsforening
 • Ada Tech Incubator
 • Vitensenteret VilVite
 • Startuplab
 • Stavanger Symfoniorkester
 • IPTC