Årsrapport Media Region Bergen 2017

Published 26.02.2018
Vi legger bak oss et spennende år for medieklyngen og Media Region Bergen. Media City Bergen er offisielt åpnet, og vi har lansert en fremtidsrettet medielab i klyngens nye hovedkvarter.

Et år med mange høydepunkter

Det er med stolthet vi nå legger bak oss et fantastisk år i Media Region Bergen (MRB). Året har bydd på flere høydepunkter og jeg vil spesielt trekke frem tre:

Åpningen av Media City Bergen Media Lab
Medielaben skal være klyngens innovasjonsmotor og arnested for det fremste innen innovasjon og forskning for en bredt sammensatt medieklynge. Med stor innsats fra NCE Media har Medielaben blitt solid finansiert og gir alle klyngens medlemmer fri bruk av fysisk areal, en teknisk plattform (under oppbygging) og et sett av tjenester og fasiliteter levert av NCE Media. Medielaben er en møteplass for samhandling, samarbeid og innovasjon, og jeg vil oppfordre alle medlemmer til å utnytte denne fantastiske muligheten til det fulle i årene fremover.

Åpningen av Media City Bergen
Flere av våre etablerer og medlemmer flyttet inn i flotte nye lokaler høsten 2017 i Media City Bergen og drømmen om et fysisk knutepunkt på tvers av selskapene ble virkelighet. Det er enkelt å møtes i MCB, og visjonen om en felles innovasjonsøkologi som utgjør hovedpulsåren i arbeid med nyskaping og knoppskyting har såvidt begynt å sette seg og bære frukter.

Medlem nummer 100, og flere til
Det er svært kjekt å se at Media Region Bergen tiltrekker seg oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt. Vår medlemsmasse er i sterk vekst, og i 2017 fikk vi gleden av å ønske medlem nummer 100 velkommen. Enda flere har kommet til etter dette, og i tillegg er det svært spennende å se hvordan assosierte klynger og næringer ønsker å lære av vårt arbeid og tilslutte seg MRB.

Fundamentet som er lagt det foregående året er fenomenal, nå må vi sammen skape fantastiske samarbeid og solide synergier!

Vi ønsker å rette en varm takk til våre samarbeidspartnere Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Innovasjon Norge, Siva, Norges forskningsråd, IBM, Deloitte Digital, Sparebanken Vest, samt til alle våre fantastiske medlemmer.

Henriette Sæther
Styreleder, MRB. 


Et hus for hele klyngen

Media City Bergen er nå etablert som et kraftsenter for innovasjon, knoppskyting, vekst og verdiskaping. Etter mange års planlegging og arbeid kunne dørene endelig åpnes til det som har blitt et europeisk powerhouse og klyngens nye hovedkvarter. Med 220 studenter i bygget, en medielab rigget for innovasjon og produktutvikling, en grunderetasje for nyetableringer, studioer, redaksjonelle medier, en rekke teknologiaktører og ikke minst store globale verdensledere på plass i samme hus, er dette blitt et komplett og fremtidsrettet økosystem.

Interessen har vært formidabel. Den lille klyngeorganisasjonen har tatt imot ikke mindre enn 80 delegasjoner fra inn og utland etter åpning i september. Dette er alt fra lokale lag, foreninger og organisasjoner, til internasjonale mediehus, delegasjoner, ambassader og investormiljøer. Pågangen har vært enorm. Felles for disse er at de først og fremst vil stifte nærmere bekjentskap med klyngens løsninger, og lære om innovasjonsmetodikken og kompetansen i klyngen.

For oss i klyngeorganisasjonen jobber vi alltid med å ivareta hele klyngen - ikke bare den delen som er lokalisert i den nye nærings- og kunnskapsparken. Gjester og besøkende får presentert klyngens løsninger og teknologier - fra Motion Corporation i Tromsø, til CapsuleFm i Berlin. Den nye medielaben er en fellesfasilitet som alle klyngens selskaper har en aksje i, og som alle kan benytte på samme vilkår - uavhengig av om man er lokalisert i bygget eller ikke. Medieklyngen er og blir summen av 103 fantastiske medlemmer og kompetansemiljøer spredt over hele landet.

Anne Jacobsen
Daglig leder, MRB.


Nøkkeltall for medieklyngen i 2017

Medieklyngen er i stadig vekst. 331 nye jobber ble skapt og hele 82% av medlemsbedriftene lanserte nye løsninger til markedet. Våre medlemmer utløste over 130 MNOK i innovasjonsmidler fra virkemiddelapparatet, og det kom til 18 nyetableringer under klyngeparaplyen. Klyngens hovedkvarter, Media City Bergen, stod klart i august, og på knappe fire måneder tok klyngeorganisasjonen NCE Media imot intet mindre enn 80 offisielle besøk på vegne av den norske medieklyngen, der internasjonale mediehus, ambassader, styrer og politiske delegasjoner fikk lære om hva som skapes i medieklyngen. 

Les mer


Høydepunkter

2017 var et innholdsrikt år for NCE Media. Her har vi samlet noen av de mange høydepunktene fra fjoråret. 

JANUAR
ViSmedia-konferanse: Mobil-spotting i mediene 

Smartmobilen er mediefolks superverktøy nummer en. Mojo storytelling og livestreaming endrer premissene for den visuelle journalistikken. Det handler om å spotte visuelle nyheter på nye vis, og å gjøre det raskere enn alle andre. Konferansen ble arrangert av ViSmedia og NCE Media. 

Les mer


FEBRUAR
Masterclass med Alexander Osterwalder

I anledning Stormkastkonferansen fikk vi organisert en masterclass med Alexander Osterwalder for våre medlemmer. Osterwalder er kjent som mannen bak Business Model Canvas og metodikken de aller fleste av oss benytter i innovasjonsarbeid. Workshopen, som ble arrangert i samarbeid med Bergen Teknologioverføring, tok for seg strategisk utvikling av businessmodeller for å styrke lønnsomhet, distribusjon og partnerstrukturer.


APRIL
How to Make it in America

I april tok Ola Forsstrom-Olsson fra Innovasjon Norges New York-kontor med seg Entrepreneurs Roundtable Accelerator til Bergen for å gi råd og hjelp til selskaper i medieklyngen som ønsket å etablere seg i det amerikanske markedet. Dette var første møte mellom IN New York og NCE Media, et samarbeid som fortsetter med uforminsket styrke i 2018.


APRIL
NAB Show i Las Vegas

Medieklyngen erobrer verden! NAB Show er et årlig høydepunkt for flere store aktører i medieklyngen, og i år var Vizrt, Vimond, Sixty, Wolftech, Mediability og Electric Friends med på å sette den norske medieklyngen på kartet. 


MAI
Nordiske Mediedager

Horace Dediu, en av verdens skarpeste medieanalytikere, stilte de helt sentrale spørsmålene under fjorårets Nordiske Mediedager: Hvor lenge kan det teknologiske hurtigtoget vare? Og hva skjer med mediene som ikke klarer å tilpasse seg teknologisk endring? Dediu tok oss med på en dokumentarisk reise gjennom et århundre av teknologiutvikling. Sesjonen var et samarbeid mellom Nordiske Mediedager og NCE Media.

Se sesjonen i sin helhet her


MAI
Straight From the Labs


Tapas, bobler og show stod på menyen da rundt 200 gjester var med på Straight from the Labs, en uoffisiell lansering av fremtidens digitale løsninger, laget i medieklyngen. Flimmer Film presenterte deres splitter nye, optiske 360-kamera, Highsoft fortalte om sitt "Grafer for blinde"-prosjekt og Vimonds Kenneth Cuomo (avbildet) viste hvordan Hololens kan brukes i videoproduksjon - en demo som tatt ut fra science fiction klassikeren Minority Report.  

Les mer 


MAI
Frokostmøte om datavisualisering

Nye former for datavisualisering, som interaktive diagrammer, dynamiske grafer, zoombare kart og mer blir stadig mer vanlige i medier og i samfunnet forøvrig. Hvorfor overbeviser noen datavisualiseringer bedre enn andre? Hvordan kan man kommunisere mest effektivt med data? Hva gjør slike visualiseringer med journalistikken og andre sjangre? Og hva har digitaliseringen gjort med denne kommunikasjonsformen? Forskere fra INDVIL-prosjektet(Innovative Data Visualization and Visual-numeric Literacy), diskuterte disse spørsmålene med Vizrts Bernt Kåre Johannessen og Highsofts Jon Arild Nygård (avbildet) på vårt frokostmøte om datavisualisering i mai. 


MAI
Frokostmøte om rekruttering i mediebransjen

På dette frokostmøtet fikk vi høre fra noen av klyngens mest sentrale selskaper hvordan de opplever situasjonen knyttet til kompetansebehov og rekruttering, i tillegg til at vi fikk en presentasjon av de nye mediefagene og satsingsområdene til Universitetet i Bergen. Vi fikk også lære om suksessen Trainee Vest, et regionalt traineeprogram i regi av Bergen Næringsråd.


JUNI
Design Thinking Workshop med Justin Ferrell

For tredje år på rad hadde vi besøk fra Design Thinking-guru Justin Ferrell, som denne gangen hadde workshop for gründerbedrifter i klyngen.  

Les mer


AUGUST
Media City Bergen åpnet

I august var det endelig klart for innflytting til Media City Bergen, Bergens nye storstue og medieklyngens nye hovedkvarter. Den nye kunnskaps- og næringsparken huser nå både studenter, grundere, redaksjonelle medier og en lang rekke teknologiaktører, og er allerede blitt et trekkplaster i internasjonal sammenheng. De første dagene etter innflytting hadde vi en liten sniktitt innom blant andre Universitetet, og læringslaben til DigUiB.

Les mer


SEPTEMBER
Medieklyngen på Cutting Edge med VR Oslo

I september stilte den norske medieklyngen og VR Oslo stilte sammen på stand under Cutting Edge, det største arrangementet i Oslo Innovation Week. 

Les mer


SEPTEMBER
Medielab-lansering i Amsterdam

Et av årets høydepunkt fant sted i Amsterdam, der rundt 80 gjester deltok på den offisielle lanseringen av Media City Bergen Media Lab. En merkedag for medieklyngen, og et prosjekt som aldri kunne blitt realisert uten den formidable støtten fra medielabens partnere; Deloitte, IBM og Sparebanken Vest. Lanseringen ble holdt i sammenheng med IBC i Amsterdam, hvor flere klyngeselskaper var på plass for å vise frem sine siste produkter og løsninger. 

Les mer


SEPTEMBER
Studietur til IBC i Amsterdam

Dagen etter lanseringen organiserte NCE Media studietur på IBC. En delegasjon bestående av 20 gjester fra partner- og klyngeselskaper fikk en smakebit på innovasjonene som skapes i den norske medieklyngen. I tur og orden fikk vi presentert løsninger fra Vizrt, Mediability, Electric Friends, Sixty, Vimond og Wolftech, før studieturen ble avsluttet med en tur innom klyngepartner IBMs imponerende stand. Her fikk delegatene en introduksjon til Watson-teknologien, som vil bli tilgjengeliggjort i medielaben gjennom Bergen Media Platform.

Les mer


NOVEMBER
Offisiell åpning av Media City Bergen
Foto: Entra
I november var det endelig klart for den offisielle åpningen av Media City Bergen, hvor huseier Entra inviterte til storstilt markering med deltakere fra hele Medie-Norge.

Se Entras bilder fra åpningen


NOVEMBER
Future Week i medielaben
På hackathon: Finansbyråd i Bergen kommune, Dag Inge Ulstein.
Samme uken som Media City Bergen offisielt ble åpnet, organiserte vi en lang rekke ulike aktiviteter i medielaben. Hundrevis av gjester deltok på frokostmøter, workshops, show, og ikke minst - en heseblesende hackathon med Bergen kommune, Sparebanken Vest og Deloitte Digital. 

Les mer og se video


NOVEMBER 
Medieklyngen i hundre


I november ble vi tresifret antall medlemmer i klyngen, og det var visualiseringsselskapet Nagelld som fikk æren av å bli nummer hundre. Mange spennende selskaper valgte dette året å tegne medlemskap i klyngen, blant andre CapGemini, Inkypen og Reinhartsen Media. 

Les mer


 

 


Media City Bergen Media Lab

Hovedpulsåren for innovasjon i Media City Bergen.


I 2017 ble drømmen om en felles medielab for klyngen realisert, med det formål å være medieklyngens innovasjonsmotor og arnestedet for det fremste innen innovasjon og forskning for en bredt sammensatt medieklynge. Målet med laben er at folk skal møtes, samhandle og lære av hverandre. Laben er åpen for alle medlemmer, og er godt rigget for blant annet innovasjons- og forskningsprosjekter, workshops og kurs. Siden oppstarten i august har medielaben vært en arena for rundt 50 arrangementer av varierende størrelse, hvor vi på det meste huset 80 mennesker i vårt showroom-areal.

Vi tilbyr programmer for innovasjon, internasjonalisering, forretningsutvikling og kunnskapsutvikling. Disse programmene er styrket av våre nære samarbeid med Innovasjon Norges globale nettverk, Entrepreneurs Roundtable Accelerator (ERA) i New York, Justin Ferrell fra Stanford d.school, og andre innovasjonshuber og akseleratorer i hele verden.

Gjennom 2017 har vi også jobbet med å konseptutvikle "Bergen Media Platform", en plattform som blir tilgjengelig for hele klyngen. Her setter vi sammen en pakke bestående av API'er, lisenser og programvare fra noen av nøkkelaktørene i klyngen. På toppen av dette får vi gjennom labens teknologipartner, IBM, implementert Watson-teknologi i denne plattformen - og summen av dette vil gjøre medielaben til en sandkasse for utvikling av innovativ medieteknologi.

Klikk deg inn her for å lese mer om hvordan du som medlem kan utnytte labens muligheter.

Dette tilbudet er muliggjort gjennom labens fremoverlente partnere, IBM, Sparebanken Vest og Deloitte Digital, og ikke minst alle fantastiske støttespillere og bidragsytere i klyngen. 

Les mer om laben


 


Medieklyngen ut i verden 

Flere av selskapene i medieklyngen har i 2017 gjort seg bemerket internasjonalt.
Medieklyngen har en sterk tilstedeværelse på de største teknologimessene ute i verden, hvor NAB i Las Vegas og IBC i Amsterdam er årlige høydepunkt for flere aktører i klyngen, med faste innslag fra Vizrt, Sixty, Vimond, Wolftech, Electric Friends, Mediability. Sixty har gjennom 2017 samarbeidet med NBA, verdens desidert største og mest populære basketliga. Sixty's Ease Live-løsning gir seeren mulighet til selv å velge hvilken grafikk som vises under sendingen, en løsning som brukes av flere millioner basketball-fans som ser NBA på mobilen.

Mange av våre selskaper har i 2017 tatt nye steg internasjonalt. Det britiske markedet er et spennende område for medieteknologi, og selskaper som Mediability, Motitech, TicketCo og Sixty har alle etablert internasjonalt kontor i London. Vimond har i tillegg til sitt eksisterende New York-kontor etablert seg i San Francisco. TimeToRiot har også inntatt USA's vestkyst, og er etablert i Palo Alto i California, gjennom TINC-programmet til Nordic Innovation House. Konsulentselskapet Bouvet har fra før en rekke kontorer i Norge og Sverige, og åpnet i 2017 nok et nytt kontor i vårt naboland. 


FoU-samarbeid 


Video: Vizrt

For klyngeorganisasjonen er hovedoppgaven å fasilitere et samarbeid, skape møteplassene, og tilrettelegge for god informasjons- og kunnskapsflyt mellom miljøene. Det er svært gledelig for oss at alle de store forsknings- og utdanningsinstitusjonene i regionen er aktive medlemmer i klyngefellesskapet. Selskapene i klyngen har økt sitt fokus på traineeordninger, interns og studieutplasseringer, og UiB sine nye utdanningsløp i Media City Bergen er godt i gang. Universitetet har også inngått en samarbeidsavtale med IBM om teknologiutvikling og innovasjon, et samarbeid som spesielt vil komme studentene til gode. 

I tøff konkurranse har det endelig lykkes klyngen å få en Brukerstyrt Innovasjonsarena(BIA)-tildeling fra Forskningsrådet. Vizrt og forskningspartner UiB får tildelt midler i millionklassen til å forske på hvordan en kan oppnå bedre videoarbeidsflyter gjennom samtidsbruk av videoredigeringsverktøyer. Ved siden av dette samarbeidet har de også en FoU-avtale med teknologiselskapet, hvor UiB tar i bruk en spesialtilpasset versjon av Viz Story for å lage undervisningsfilmer.

Universitetet samarbeider også med teknologiselskapet Wolftech om "News Angler", et verktøy som skal bidra til mer effektiv og nyskapende journalistikk. Prosjektet er tildelt midler fra Forskningsrådets IKTPLUSS-program.


Partnere

En stor takk rettes til Media Region Bergen sine lokale samarbeidspartnere: